Почетна Јавне набавке

Јавне набавке

НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 01/2017


Записник (ПДФ)
Понуда број 1 (ПДФ)Понуда број 2 (ПДФ)
Понуда број 3 (ПДФ)Понуда број 4 (ПДФ) Понуда број 5 (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА - НАБАВКА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка добара – набавка библиотечке грађе
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2017
Набавка библиотечке грађе Назив и ознака из општег ечника набавке: 22113000 -   Књиге за библиотеке - Број јавне набавке: 03/2016
Измена и допуна конкурсне документације (PDF)
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ЈН 03/2016


Преузми 1 (ПДФ)
Преузми 2 (ПДФ)Партија 3 (ПДФ)
Партија 4 (ПДФ)Партија 5 (ПДФ) Партија 6 (ПДФ)
 
Преузми 7 (ПДФ)
Преузми 8 (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 03/2016


Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности Набавка добара – набавка библиотечке грађе Јавна набавка бр. 03/2016
Позивза подношење понуда: Набавка добара – набавка библиотечке грађе Јавна набавка бр. 03/2016
 

ODLUKA O DODELI UGOVORA JN 02/2016


ОДЛУКА (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 02/2016.


Јавна набавка – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења јавна набака мале вредности. авна набавка бр. 02/2016
Обавештење Комисије за јавну набавку у поступку јавне набавке мале вредности - јавне набавке добара – Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења, број
јавне набавке 02/2016

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 02/2016.


ПОЗИВ
за подношење понуде (ПДФ)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка услуга физичко-техничког обезбеђења 02/2016

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА


ОДЛУКА (ПДФ)
 

ЈАВНА НАБАВКА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ 01/2016.


ПОЗИВ
за подношење понуде (ПДФ)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Набавка добара – набавка библиотечке грађе
ЈАВНА НАБАВКА бр. 01/2016 (ПДФ)

 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА О НАБАВЦИ ДОБАРА


Преузми 1 (ПДФ)
Преузми 2 (ПДФ)Партија 3 (ПДФ)
   
 Партија 4 (ПДФ)Партија 5 (ПДФ) Партија 6 (ПДФ)
   
 Преузми 7 (ПДФ)
 Преузми 8 (ПДФ)
 
<< Почетак < Претходна 1 2 Следећа > Крај >>

Страна 1 од 2